บริษัท เอบีโอ กรีน โซลูชั่น จำกัด

      เป็นผู้นำตลาดในด้านการออกแบบ ผลิต จัดจำหน่าย และเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ Sanitary มาตรฐานยุโรป รวมถึงให้บริการการออกแบบงานระบบวิศวกรรมภายในโรงงานตามความต้องการ ตั้งแต่ระบบการจัดเก็บวัตถุดิบ ระบบการผลิต การบรรจุ การฆ่าเชื้อ การพลาสเจอไรซ์ การทำความสะอาด ระบบควบคุมอัตโนมัติ รวมไปถึงบริการหลังการขายและอะไหล่สำรอง ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์นม ยาและเวชภัณฑ์ เทคโนโลยีชีวภาพ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อุตสาหกรรมเคมี และอีกมากมาย

      ได้ริเริ่มก่อตั้งบริษัท เอบีโอ กรีน โซลูชั่น จำกัด ในประเทศไทยขึ้นมาในปี 2009 จากประสบการณ์การทำงานในฝ่ายขายและการตลาดของตนเอง ทั้งยังได้ร่วมงานกับหุ้นส่วนที่มีความมุ่งมั่นจะให้บริการตามความต้องการของลูกค้า จึงทำให้บริษัทก้าวเข้าสู้ตลาดอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเป็นครั้งแรก

      การร่วมมือระหว่างภูมิภาคยุโรปกลุ่มบริษัท เอบีโอ กรีน โซลูชั่น จำกัด พัฒนาเข้าสู่อุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์ โดยร่วมมือกับบริษัทพันธมิตรจากยุโรป นำเข้าผลิตภัณฑ์ท่ออ่อนจากประเทศอิตาลี และระบบ Pigging จากบริษัท HPS ในสหราชอาณาจักร เพื่อสนับสนุนการทำงานให้ครบครัน